Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên 1
Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên 1
Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên 2
Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên 3
Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên 4
Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên 5

Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên

Mô tả ngắn

Sỉ từ 200 cái ib để được giá tốt Mat na duong da PUCLAIR COCKTAIL voi thanh phan trai cay thien nhien. Gom 5 loai mat na Cocktail voi 5 huong vi va ta...
Cập nhật giá lần cuối: 18/05/2022 (134 ngày trước)
Sản phẩm này được bán tại Shopee
20.000 ₫

Giới thiệu Ma t na du o ng da puclair cocktail chiết xuất trái cây tự nhiên

Sỉ từ 200 cái ib để được giá tốt

Mat na duong da PUCLAIR COCKTAIL voi thanh phan trai cay thien nhien. Gom 5 loai mat na Cocktail voi 5 huong vi va tac dung rieng biet giup tac đong ten tat ca cac van đe da mang đen cho ban lan da cang tran suc song, trang hong rang ro.

1 PUCLAIR AQUA COCKTAIL PEACH CRUSH: Chiet xuat tu đao va chanh tuoi, giau vitamin C cung nhu cac duong chat can thiet cho da, giup lam mo cac vet tham tren da, lam đeu mau da, duong da trang sang đong thoi thu nho lo chan long hieu qua

2 PUCLAIR AQUA COCKTAIL BLUE HAWAII: Chiet xuat dua va chanh tuoi tu nhien.Giup lam mat va lam diu da bi kich ung, voi chiet xuat Chanh tang cuong hang rao bao ve tu nhien cua da mang đen cho da cam giac thu gian, thoai mai va can bang

3 PUCLAIR AQUA COCKTAIL CHI CHI: Chiet xuat dua va dua tuoi tu nhien se cung cap vitamin C cho da, giup duong am va bao ve da đay lui qua trinh lao hoa, ngan ngua da kho nho he thong duong am cung cac chat dinh duong va cac axit beo tu nhien

4 PUCLAIR AQUA COCKTAIL PINK LADY: Chiet xuat luu va chanh tuoi tu nhien, mang đen cong dung duong da, đay lui lao hoa hieu qua. Cac duong chat tuyet voi co tu hat luu se giup duong am da, tang đo đan hoi cho da. Khong chi duong da ma con giup bao ve lan da khoi o nhiem ben ngoai. Giup ngan chan su kho da va qua trinh chay xe da giup da luon san chac, min mang

5 PUCLAIR AQUA COCKTAIL CINDERELLA: Chiet xuat dua va cam tuoi tu nhien, cung cap vitamin C cho lan da rang ro. Cung co hang rao bao ve da, giup da tranh khoi nhung thuong ton tu o nhiem ben ngoai. Vitamin C co trong mat na con la mot chat chong oxy hoa, giup bao ve da khoi cac tac hai tu anh nang mat troi. Đac biet, thanh phan vitamin C cung giup chong lao hoa da hieu qua.

Huong dan su dung:

B1; Rua mat bang sua rua mat va lau kho voi khan long mem.

B2: Xe bao đung mat na, trai tam mat na đeu len mat.

B3: Sau 15 đen 20 phut thi thao mieng mat na giay ra.

B4: Tiep tuc lay tinh chat ben trong goi thoa len da mat roi vo đeu nhe nhang

Đe da tu kho va khong can rua sach